top of page

Acerca de

Het schilderen van een Boom

Wat is Integratieve Kindercounseling?

BijHanneke Integratieve Kindercounseling gaat uit van het principe dat het kind zelf weet (of voelt) wat het probleem is. Dat komt voort uit het innerlijk vermogen tot heling en groei waar ieder mens over beschikt. Dit proces gaat vanzelf, maar kan om wat voor reden dan ook vertraagd of belemmerd worden, waardoor een kind zich niet vrij kan ontwikkelen. 

Kinderpraktijk BijHanneke helpt om deze belemmeringen te vinden en te doorbreken. In de vorm van kortdurende (psychosociale) begeleiding worden alle facetten van het kind meegenomen zoals gedrag, denken, emoties, gevoelens, het familiesysteem, het lichaam en spiritualiteit. Deze facetten zijn allemaal van invloed op de beleving van kinderen en de mate waarin een kind al dan niet een probleem ervaart.

Door samen te praten, te spelen, verhalen te vertellen, toneelstukjes te spelen, te tekenen en vooral te doen wat het kind graag wil doen geeft het kind een kijkje in zijn of haar ‘binnenwereld’. Op deze speelse wijze gaan we op zoek naar de innerlijke hulpbronnen (krachten) die uniek zijn in ieder kind. Door bewust te zijn van deze unieke krachten kunnen we het probleem aanpakken op een manier die natuurlijk voelt voor een kind. Integratieve kindercounseling gaat spelenderwijs uit van het zelfhelend en beeldend vermogen van het kind, is procesgericht en afgestemd op het unieke kind. 

Coaching of counseling?

Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren. Kinderpraktijk BijHanneke kan integratieve coaching toepassen wanneer een kind effectief gedrag wil leren of zich persoonlijk wil ontwikkelen. Het accent ligt op groei, vergroten van zelfvertrouwen en motivatie van het benutten van eigen mogelijkheden. 

Counseling wordt toegepast wanneer coaching niet voldoende effect oplevert. Bij Integratieve kindercounseling wordt uitgegaan van de zelfhelende kracht van het kind en gaat een stuk dieper dan coaching.

Vaak is er een innerlijke blokkade die voor belemmering zorgt.  

Kinderpraktijk BijHanneke geeft begeleiding aan kinderen tussen de 4 en 12 jaar die niet lekker in hun vel zitten, zich onbegrepen voelen en gelukkiger willen zijn

Voorbeelden van hulpvragen

 • Bang zijn om te falen

 • Zich zekerder willen voelen

 • Woede aanvallen

 • Wat meer willen durven

 • Gescheiden ouders

 • Gepest worden

 • Niet meer naar school willen

 • Bang zijn om te slapen

 • Meer vrienden zouden willen hebben

 • Boosheid

 • Concentratieproblemen

 • En nog heel veel andere dingen waar je last van kan hebben of anders wil…

Maar ook voor ouders kan ik begeleiding bieden. Door tips en inzichten te bieden die hen helpen bij de begeleiding en opvoeding van hun kind. 

Klaar voor school
Logo - normaal.png

Linnaeushof 13, 3045 BC Rotterdam

06-29 28 27 27

bottom of page